Miksi D-vitamiini on tärkeää vauvalle?

Miksi D-vitamiini on tärkeää vauvalle

D-vitamiini on tärkeää vauvalle, lasten luuston normaalille kasvulle ja kehittymiselle ja kuten aikuisillakin sen saannin varmistaminen on tärkeää. D-vitamiini muun muassa lisää kalsiumin ja fosfaatin imeytymistä sekä osallistuu luuston muodostamiseen ja normaalina pysymiseen sekä edesauttaa lihaksiston normaalia toimintaa. Tämän takia on hyvä kiinnittää huomiota D-vitamiinin saantiin ja sen riittävyyteen.

Imeväisikäisille eli 0-12 kuukauden ikäisille lapsille annostellaan D-vitamiinivalmisteita yksilöllisesti sen mukaan, onko lapsi täysimetetty tai saako hän ravinnokseen äidinmaidonkorviketta tai vieroitusvalmistetta. D-vitamiinivalmisteiden käyttösuositukset vauvoille muuttuivat vuonna 2018 ja Valtion Ravitsemusneuvottelukunta (VRN) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) päivittivät suosituksensa. Taustalla oli EU-säädösten muuttuminen, minkä seurauksena äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden D-vitamiinipitoisuuksia nostettiin.

D-vitamiinin saantisuositus vauvalle

Vauvat tarvitsevat 10 mikrogrammaa päivittäin D-vitamiinilisää heti kahden viikon ikäisestä lähtien. Tärkeää on noudattaa saantisuosituksia ja hetkellisiä suositusten alituksia tai ylityksiä ei tarvitse säikähtää. Suosituksiin on tärkeää tutustua etukäteen.

Täysimetetyn lapsen D-vitamiinilisän saantisuositus on 10 mikrogrammaa päivässä 2 viikon ikäisestä 12 kuukauden ikäiseksi asti. Äidinmaidonkorviketta tai vieroitusvalmistetta käyttävän D-vitamiinilisän käyttösuositus perustuu siihen, paljon korviketta tai valmistetta käytetään. Vähemmän kuin 500 ml äidinmaidonkorviketta vuorokaudessa käyttävä tarvitsee tuekseen 10 mikrogrammaa D-vitamiinilisää vuorokaudessa, 500-800 ml vuorokaudessa käyttävä tarvitsee tuekseen 6 mikrogrammaa D-vitamiinilisää vuorokaudessa ja määrän ollessa enemmän kuin 800 ml tarvitaan 2 mikrogrammaa D-vitamiinilisää.

Lue lisää suosituksista täältä.